Waarom een DISCON

 

Rotaryclubs in de wereld zijn ingedeeld in 537 districten. Voor elk district is door de Conventie van Rotary Internationaal een Gouverneur aangewezen.

Elke gouverneur organiseert in het jaar dat hij in functie is een conferentie in zijn district. Het doel van zo’n conferentie is verbinden, informeren, inspireren en fellowship.

Niet Rotarians zijn ook van harte uitgenodigd om deel te nemen.

Het thema is enerzijds gebaseerd op het jaarthema van onze wereldpresident Barry Rassin BE THE INSPIRATION en anderzijds ontsproten aan de gedachte dat Rotary een belangrijke organisatie in de wereld is die bij kan dragen aan verduurzaming van de aarde.

In november 2018 is het thema duurzaamheid als een nieuwe “Area of Focus” voorgesteld door de districten in de wereld. Het presidium van Rotary Internationaal zal dit ongetwijfeld opnemen. Daarmee benadrukken wij met klem dat hier een opgave ligt voor onze leden.

Voor heel veel informatie is www.rotary.org een goed startpunt