Patrick van Veen

Tijdens zijn lezingen stelt Patrick van Veen ons sociaal oergedrag centraal en gaat hij rondom verschillende thema's in op de vraag waarom we bepaald gedrag vertonen of waarom problemen ontstaan. Hij gebruikt hierbij het gedrag van apen als voorbeeld. Zij hebben immers geen last van schaamte, rationele benaderingen, cultuur of verhullende kleding. Zij kunnen ons een perfect kader bieden waarbinnen we onze problemen aan een onderzoek kunnen onderwerpen.

 

Tijdens de DISCON zal Patrick met name kijken hoe wij van apen kunnen leren wanneer we spreken over duurzaamheid.

“Om gedrag effectief te beïnvloeden moet je gedrag eerst begrijpen. Apen zijn een spiegel voor ons menselijke oergedrag dat verandering soms in de weg staat”.

Patrick van Veen rondde zijn studie biologie in 1993 af aan de faculteit Biologie van de Universiteit Utrecht. In 1996 maakte hij echter de overstap naar een andere sector: de verzekeringsbranche, waar hij werkzaam was in commerciële functies en als projectmanager.

Het was ook in deze functies dat hij ontdekte dat er overeenkomsten zijn tussen een organisatie en een apenrots. In 2002 is hij verder gegaan als zelfstandig bioloog, trainer en onderzoeker en heeft hij zijn bedrijf Apemanagement opgericht.
Vanuit die functie adviseert hij ondernemingen, geeft hij presentaties en trainingen. In de media is hij regelmatig te zien als gedragsdeskundige en werkt hij mee aan TV programma’s als Married at first Sight en het populair wetenschappelijk programma Galileo.
Daarnaast is hij voorzitter van het Executive Committee van het Jane Goodall Institute Global dat zich internationaal inzet voor bescherming en welzijn van chimpansees en hun natuurlijke leefgebieden. Patrick van Veen vertaalt niet alleen bestaand onderzoek, vanuit Apemanagement doet hij ook zelf onderzoek naar de basale drijfveren van ons gedrag.
Om antwoord te vinden op vragen als: is samenwerken een aangeboren instinct en wat zijn de basale voorwaarden voor een goede samenwerking, doen hij en zijn collega’s gedragsonderzoek bij chimpansees en gorilla’s. Het onderzoek naar de drijfveren van pestgedrag heeft voor het onderwijs reeds concrete hulpmiddelen opgeleverd om dit gedrag effectiever te herkennen. Basis voor zijn huidige werkzaamheden vormt onderzoek naar de overeenkomst tussen sociaal gedrag van apen en mensen in bedrijven.
In 2004 verscheen zijn eerste boek ‘Help! Mijn baas is een aap, een biologische kijk op sociaal gedrag in organisaties’, in 2016 uitgegeven in een herziene versie. Daarna verschenen van zijn hand het foto- en tekstboek ‘Dierbare collega’s, apenstreken op de werkvloer’ (2007) en het essay ‘Kuddegedrag in crisistijd, een biologische kijk op menselijk gedrag’ (2009) over de kredietcrisis. Samen met Sarah Mutsaers schreef Patrick het boek ‘Pestkop apenkop’ (2012), waarin zij antwoord proberen te geven op de vraag: ‘is pesten natuurlijk gedrag en zit het verankerd in onze genen’.
Uit 2014 is het boek: ‘Oerinstincten van de Liefde’ bedoeld voor singles om te ontdekken hoe mensen de liefde van hun leven kunnen vinden. Zijn laatste boek verscheen in 2017, de bestseller ‘Verliefd op je klant’, wat een bioloog je kan leren over verkoop en klantcontact. Het motto van Patrick is translating science to knowledge.
Hiermee probeert hij biologische wetenschap toegankelijk te maken voor onder andere managers en ondernemers en maakt hij mensen bewust van ons biologisch oergedrag.