Rotary Nederland

Rotary is een serviceorganisatie. De leden steunen op verschillende manieren hun medemens zonder onderscheid van ras, geloof of politieke overtuiging. Rotary is een wereldwijde Fellowship (kameraadschap) met één visie: Service above Self ofwel dienstbaarheid boven eigenbelang.

DOELSTELLING

Het doel van Rotary is de voortrekkers in hun beroepsgroep en de zakenwereld samen te brengen om met elkaar in een prettige, open sfeer humanitaire diensten te verlenen. Centraal staat daarnaast het aanmoedigen en bevorderen van:

·

het beter leren kennen van anderen als een gelegenheid tot dienstvaardigheid

·

de toepassing van hoge ethische normen in bedrijf en beroep

·

de toepassing van het ideaal van dienstvaardigheid door iedere Rotarian

·

internationaal begrip en vrede door een wereldomvattende kameraadschap van mensen, werkzaam in bedrijf en beroep.

 

Rotary in Nederland is verdeeld in 7 districten die elk worden geleid door een gouverneur. Rotary in Nederland telt circa 500 clubs met in totaal ruim 19.000 leden.

Aan het hoofd van elk district staat een gouverneur.Hij of zij wordt benoemd door de Internationale Conventie op voordracht van het district. De gouverneur is gedelegeerd bestuurslid van de President Rotary International voor het district.

De huidige gouveneur van District 1560 is Wim Benárd.

Voor meer informatie over Rotary kijk op www.rotary.nl

Ons gouverneur

Rotaract

Rotaract is een organisatie van serviceclubs voor jongeren tussen de 18 en 30 jaar, werkend of studerend.

Enerzijds betekent dit dat goede doelen in binnen- en buitenland worden ondersteund. Vaak zijn deze doelen groepen mensen die het minder getroffen hebben en die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Anderzijds wordt er veel geleerd en ervaring opgedaan door het organiseren van projecten, het volgen van trainingen en workshops en door bedrijfsbezoeken of sprekers.

Rotaract is opgericht vanuit vier doelstelling:

  • Maatschappelijke service
  • Professionele ontwikkeling
  • Leiderschapsontwikkeling
  • Internationale service

Voor meer informatie over rotaract kijk op www.rotaract.nl