Het Apenheul Natuurfonds.

Als Rotary District Conferentie 2019 ondersteunen we graag het werk van het Apelheul Natuurfonds (ANF). We zullen dat op de dag zelf doen, waarbij voor jou als deelnemer ook de mogelijkheid zal bestaan een bijdrage te leveren.
Onderstaand lees je over het werk van het ANF en de mogelijkheden tot ondersteuning.

Steun het ANF

Jij kan ons helpen om apen en hun leefgebieden te beschermen! Alle beetjes helpen. We garanderen dat 100% van je gedoneerde bedrag ten goede komt aan de apen en hun natuurlijke leefgebieden. 
Maak jouw gift over op onderstaand rekeningnummer t.n.v. het Apenheul Natuurbehoudfonds.

IBAN:  NL06 TRIO 0197 9861 45
BIC:  TRIONL2U

Hieronder lees je wat je allemaal nog meer kan doen voor de apen in het wild.

Adopteer een stuk nevelwoud

In Peru beschermen we de nevelwouden waar de zeldzame geelstaartwolaap leeft. Jij kan helpen door symbolisch een stuk nevelwoud te adopteren. Met het bedrag dat je doneert, kan het ANF de bossen beschermen. Met € 75,- beschermen we al 1 hectare gebied. Dat zijn twee voetbalvelden! 

Drink Lazy Monkey koffie

Wist je dat Apenheul eigen, ecologische koffie verkoopt? Deze Lazy Monkey koffie komt van ons eigen natuurbehoudprojectin Peru. Daar hebben we de lokale bevolking getraind om op een duurzame manier koffie te verbouwen. Zo hoeven zij niet langer bossen te kappen voor hun inkomsten én blijft het leegebied van de zeldzame geelstaartwolaap bewaard. Drink je Lazy Monkey koffie, dan help je automatisch de apen in het wild! We schenken de koffie in ons park en verkopen de koffie in onze souvenirshop.

SMS voor de blauwoogmaki

Blauwoogmaki's in het wild worden met uitsterven bedreigd. Het ANF komt in actie voor deze prachtige dieren. En daarbij kunnen we jouw steun goed gebruiken! SMS 'MAKI' naar 2580 en doneer eenmalig € 3,- voor de blauwoogmaki's.

Recycle je mobieltje voor gorilla’s

Laat je oude mobieltje recyclen. Dan is er minder van het erts coltan nodig en wordt het leefgebied van de gorilla’s gespaard.

ANBI

Apenheul en het ANF zijn door de belastingdienst aangewezen als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Deze instellingen zijn vrijgesteld van schenkings- en successierechten. Giften aan goede doelen kunnen worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. Je schenking komt dus geheel ten goede aan het ANF.

Nalatenschappen

Door een goed doel in je testament op te nemen laat je de wereld iets goeds na. Als je iets nalaat aan het ANF, dan geef je aan apen en hun leefgebieden. Het opnemen van een goed doel in je testament is een belangrijke beslissing en hiervoor moet je langs de notaris. De notaris legt dit vast in een testament.

Voor persoonlijk contact of meer informatie kan je contact opnemen met ANF directeur Frank Rietkerk via office@apenheul.nl of 055-3575700.